Kako uvesti barkod čitač, GTIN ili EAN sistem za artikle?

Barkodovi su već odavno postali standard u svim sverama poslovanja. Najčešće se barkod sistem koristi za kontrolu lagera, popis robe i izdavanje računa. Naš kljent koji je već duže vreme uspešan na domaćem tržištu ima večitu glavobolju kada je u pitanju popis lagera.

Obično je popis išao „peške“ i radili su samo kada se to „moralo“, do najviše dva puta godišnje. Shvatili su da je taj „Sizifov posao“ neophodan kako bi smanjili broj narudžbi koje su poručene, a da proizvodi ne postoje na lageru. Do tada je popis radilo 20 radnika u parovima. Jedan je brojao, a drugi je pisao količine na papir. Nakon „završenog popisa“ još jedan radnik je prepisivao u Excel dokument. Zbog toga smo odlučili da unapredimo sistem za kontrolu lagera.

Magacin gde je neophodan barkod čitač.
Magacin gde je neophodan barkod čitač.

EAN kodovi

Prvi korak je bio da uvedemo kodove za svaki od proizvoda. Sa obzirom da uvodimo identifikaciju svakog proizvoda ponaosob, odlučili smo da ih standardizujemo i da koristimo EAN13 (GS1-13 ) kodove. Ovde možete pročitati članak kako definisati GTIN i EAN kodove.

Klijent je zakupio određeni broj EAN kodova koji su sada njegovo vlasništvo, a Vi možete kupiti svoje kodove na sajtu GS1 Srbija. Nakon što ih je zakupio, importovali smo ih u našu aplikaciju i automatski smo dodelili svim proizvodima kodove. Sa obzirom da klijent ima proizvode sa veličinama, dodelili smo svakoj veličini zaseban kod.

Napravili smo sistem za štampu barkodova, izabrali smo papire sa nalepnicama i napravili u tačnim merama dizajn u HTML-u i automatski izlistali sve proizvode koji postoje na lageru i odštampali kompletnu listu. Klijent je angažovao sve zaposlene i još nekoliko studenata da zalepe nove nalepnice na sve proizvode. Takođe smo napravili mogućnost štampe za svaku veličinu po potrebi, a to se ispostavilo kao korisno jer na lageru nisu bile ispravne količine pa je bilo neophodno „doštampati“ određene nalepnice.

Završni popis artikala

Klijent je kupio 4 barkod čitača marke Honeywell čija je pojedinačna cena približna 100 000 dinara. Napravili smo sistem za popis koji prilikom skeniranja proizvoda sabira prema EAN kodovima, ali sa obzirom da smo koristili Web based platformu, sistem je moglo da koristi uporedno više uređaja. Osim brojanja artikala, beležili smo i sa kog uređaja je koji proizvod izbrojan.

Napravili smo izveštaj popisa na osnovu skeniranih barkodova i prilagodili lager novonastaloj situaciji.

Klijent je nakon toga uveo redovnu kontrolu lagera na mesečnom nivou i na taj način smanjio znatno mogućnost za greške i poboljšao kontrolu nad proizvodima.

Alternativa za uređaj Barkod čitač od 100 000 dinara

Postoje razne aplikacije za popis koje se mogu instalirati na Android uređaje, ali su prilično spore jer u sekundi kreiraju 20-tak slika od kojih metodom verovatnoće isčitavaju barkod sa slike. Ovo je besplatna varijanta, ali se u praksi pokazala kao prilično loša. Predugo traje skeniranje jednog proizvoda, a i postoji mogućnost za grešku.

Bluetooth Barkod čitač za Android i iOS

Zbog toga smo pronašli Barkod čitač koji može da se poveže na bilo koji iOS ili Android uređaj preko Bluetooth-a. Ukoliko je neko zainteresovan, može da nas kontaktira na [email protected].